Your search returned 57 results.

Hasarya katha Gangadhar Gadgilanchya by Deo, Vijaya Publication: Pune Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd., 1996 . 259p 22 cm Date: 1996 Availability: Items available: General Stacks 2 (1),
Hindu by Limbale, Sharankumar Publication: Pune Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd., 2003 . 164p 21 cm Date: 2003 Availability: Items available: General Stacks 2 (1),
Sahityache Satwa by Bodke, Narendra Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd.; 2010 . 225p. 21 cm. Date: 2010 Availability: Items available: General Stacks 2 (2), General Stacks (1),
Chhanda : shastreeya samiksha by Paturkar, Shubhangi Publication: Pune : Dilipraj prakashan Pvt. Ltd; 2008 . 204 p. 21 cm. Date: 2008 Availability: Items available: (3),
Sanvedanachya kana matra by Kulkarni, Deepa Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd; 2011 . 112 p. 21 cm. Date: 2011 Availability: Items available: General Stacks (1),
Marathi kadambari: samajshastriya samiksha by Thakur, Ravindra Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd; 2014 . 422 p. 20 cm. Date: 2014 Availability: Items available: General Stacks (2),
Marathi Natak - Natakkar: Kaal Ani Kartrutva (Khand-1: Vishnudas Bhave te Ram Ganesh Gadkari) by Deshpande, V. B. Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd.; 2008 . x, 429p.; 21 cm Date: 2008 Availability: Items available: General Stacks (1),
Marathi Natak - Natakkar: Kaal Ani Kartrutva (Khand-2: B. V. Varerkar te Vijay Tendulkar) by Deshpande, V. B. Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd.; 2008 . ix, 497p.; 21 cm Date: 2008 Availability: Items available: General Stacks (1),
Marathi Natak - Natakkar: Kaal Ani Kartrutva (Khand-3: Vishram Bedekar te Manaswini Lata Ravindra) by Deshpande, V. B. Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd.; 2008 . ix, 692p.; 21 cm Date: 2008 Availability: Items available: General Stacks (1),
Camera Boltoy by Gorle, Datta Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd.; 2011 . 286p.; 21 cm Date: 2011 Availability: Items available: General Stacks (1),
Vangmayin Shaily: Tarang - Antarang by Bhruguwar, Suresh Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd.; 2007 . xv, 200p.; 21 cm Date: 2007 Availability: Items available: General Stacks (1),
A. Bha. Marathi sahitya sammelan: drushtikshep by Vadode, Madhukar Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd., 2015 . 126p. 21 cm. Date: 2015 Availability: Items available: General Stacks (1),
Mahanubhavanhi akhyankavye by Jadhav, Hansrao Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd. 2015 . 211p. 21 cm. Date: 2015 Availability: Items available: General Stacks (1),
Dilya gharchi Marathi by Dhongde, Ramesh Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd., 2012 . 136p. 21 cm. Date: 2012 Availability: Items available: General Stacks (1),
Maharashtrachi santaparampara by Pathan, U.M. Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd., 2012 . xi, 280p. 21 cm. Date: 2012 Availability: Items available: General Stacks (1),
Santsahitya: navachintan by Pathan, U.M. Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd., 2011 . xi, 348p. 21 cm. Date: 2011 Availability: Items available: General Stacks (1),
Bhavishyakalin jeevanasathi yugapravartak santavangmay by Nagtode, Kiran Krishnarao Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd., 2016 . xiii, 257p. , Includes bibliographical references (pages 256-257). 21 cm. Date: 2016 Availability: Items available: General Stacks (1),
Kadambari akrutibandh ani Bharat sasane (samiksha) by Dhongde, Ramesh Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd., 2012 . x, 127p. 21 cm. Date: 2012 Availability: No items available:
Kadambari akrutibandh ani Bharat sasane (samiksha) by Dhongde, Ramesh Publication: Pune: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd., 2012 . x, 127p. 21 cm. Date: 2012 Availability: Items available: General Stacks (1),
Atmalakshi samiksha (marathi sahitya vichar) - 2nd ed. by Dhongde, Ramesh Publication: Puṇe: Dilipraj Prakashan Pvt. Ltd., 2012 . 197p. 20 cm. Date: 2012 Availability: No items available:

© Copyright 2016 by GOA University. All Rights Reserved.

Visitor Counter

Designed & Customised By PLC, Powered by Koha